Contactar

Utilitza aquest formulari per fer-nos arribar qualsevol consulta o comentari. Pròximament ens posarem en contacte amb tu.
L'enviament des les dades introduïdes en aquest formulari per part de l'usuari, implicarà l'acceptació expressa i sense reserves de la política de Protecció de dades personals que figura al peu d'aquesta pàgina.
 
L'Ajuntament de Muntanyola utilitzarà aquestes dades exclusivament per a la prestació del servei o gestió sol·licitada. En cap cas es cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l'usuari, excepte quan siguin necessàries per a la prestació del servei sol·licitat o siguin requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.