Llicència d'ocupació de la via pública per instal·lacions temporals de fires, atraccions i circs

Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència temporal per a l'ocupació temporal de la via pública amb fires, atraccions i circs.Requisits a complir: Segons el cas, cal complir els requisits indicats a continuació:Circs: Requisits 1, 2, 3, 4 i 5.
Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
El termini de resolució és de dos mesos a comptar de la data de la sol.licitud.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08529 Muntanyola (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1, 2, 3, 4, 5 i 6.En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent: - Circs: Document 7.- Casetes d'aliments: Documents 8 i 9.1. Dades identif
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29/09/2017 11:29