Bonificacions sobre impostos, taxes i preus públics

Aquest tràmit permet sol·licitar:- Una bonificació de fins al 95 % de la quota íntegra de l’Impost sobre l'Increment de Valor del Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), establerta en les ordenances fiscals, en les transmissions de terrenys, i en la tra
Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
El termini legal establert per resoldre és de 6 mesos en els termes de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General tributària.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08529 Muntanyola (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Cal aportar la següent documentació:- Per la bonificació de la quota íntegra de l’Impost sobre l'Increment de Valor del Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU): Documents 1, 2 i 3.- Per la bonificació en la quota íntegra de l'Impost sobre Béns Immobles
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29/09/2017 11:29