Petició de casament civil

Aquest tràmit és el procediment previ a la celebració del matrimoni, mitjançant el qual els contraents acrediten, en expedient tramitat segons la legislació del Registre Civil, que reuneixen els requisits de capacitat establerts al Codi civil per contreur
Qui el pot demanar?
Les persones interessades de forma conjunta.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
La tramitació de l'expedient, un cop obert, dura entre 30 i 50 dies.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08529 Muntanyola (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1, 2, 3 i 4.En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent: - Vidus/Vídues: Document 5.- Divorciats/des o matrimonis anul·lats: Document 6.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29/09/2017 11:29