Certificat de l'acte comprovació en matèria d'incendis

És el certificat de l'acte de comprovació en matèria de prevenció d'incendis que s'ha de sol·licitar prèviament a la presentació de la comunicació prèvia d'una activitat, quan aquesta estigui inclosa a l'annex d'activitats amb risc d'incendis de l'Ordenan
Qui el pot demanar?
La persona física o jurídica que vol exercir una o diverses activitats en un mateix centre o establiment, o el seu representant legal. En aquest cas s'ha de declarar la representació amb la qual s’actua
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
El termini per resoldre la petició és d’un mes.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08529 Muntanyola (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Cal aportar la documentació del llistat següent:1.Sol·licitud d’acord amb el model normalitzat2. Certificat lliurat pel personal tècnic competent que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen a la memòria tècnica presentada.3.Memòria t
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29/09/2017 11:29