Trasllat de despulles dins o fora del municipi

Aquest tràmit permet sol·licitar el trasllat del cadàver o les restes cadavèriques a l'interior del cementiri o bé a un altre cementiri del municipi o d'un altre terme municipal, sigui dins de la província, de l'Estat o a l'estranger, sempre que s’acomple
Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
El termini legal de resolució és d'un mes des de la presentació de la sol·licitud. En cas que s'autoritzi el trasllat, el termini màxim a transcórrer des de l'exhumació fins a la reinhumació d'un cadàver no pot excedir de quaranta-vuit hores.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08529 Muntanyola (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
El document a aportar en tots els casos és: Documents 1, 2 i 3.Addicionalment, si la persona sol·licitant no és titular del dret funerari de destí de les despulles, cal aportar la documentació complementària següent: Document 4.1. Dades identificative
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29/09/2017 11:29