Autoliquidació de l'impost sobre l'increment de valor del terreny de naturalesa urbana (Plusvàlua)

Aquest tràmit permet fer el pagament de l'impost municipal en cas de transmissió d'un bé immoble (pis, local, plaça d'aparcament, etc.), ja sigui perquè s'ha venut, s'ha heretat, s'ha rebut per donació o per altres tipus de transmissió. L'impost es ba
Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08529 Muntanyola (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Cal aportar la documentació del llistat següent:1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.2. Còpia simple de l'escriptura de venda, acceptació d'herència o donació.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29/09/2017 11:29