Pagament d'impostos, taxes i preus públics municipals

Aquest tràmit permet:- Fer efectiu el pagament d'impostos, taxes i preus públics durant el termini voluntari de pagament que indica el propi document cobrador. Els impostos, taxes o preus públics que no es paguin en el període voluntari tindran els recà
Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?
Pel que fa a la domiciliació del pagament dels tributs, durant el termini voluntari de pagament que indica el calendari fiscal recollit a les corresponents ordenances fiscals. Pel que fa a l'autoliquidació dels impostos, durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08529 Muntanyola (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Cal aportar la següent documentació:- Pagament dins el termini: Document 1.- Pagament fora del termini del pagament voluntari: Document 2.- Per l'autoliquidació de l'Impost sobre l'increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana: Documents 3,
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29/09/2017 11:29