Llicència d'ocupació de la via pública per a instal.lació de grua desmuntable

Aquest tràmit permet obtenir el permís municipal per a l'ocupació de la via pública mitjançant la instal·lació de grues desmuntables.Requisits a complir: Cal complir els requisits següents:1. Disposar de la corresponent llicència d'obres.Més inf
Qui el pot demanar?
La persona interessada ( promotor de l'obra, el responsable de la instal.lació o el seu representant legal) o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
El termini de resolució és de dos mesos a comptar de la data de la sol.licitud.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08529 Muntanyola (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Els documents a aportar en tots els casos són:1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE o jurídica-NIF), o bé dades i autorització de la persona que la representi.2. Llicència d'obres.3. Dos exemplars visats del projecte tèc
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29/09/2017 11:29