Llicència per a la instal·lació d’hivernacles o instal·lacions similars

Aquest tràmit permet obtenir llicència corresponent per a instal·lar hivernacles o instal·lacions similars. Requisits a complir: No cal complir cap requisit específic.Més informació:Normativa general:Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Rè
Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
El termini legal de resposta és d'1 mes a partir de la data de presentació de la sol·licitud, segons l'article 81 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals -ROAS-.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08529 Muntanyola (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Cal aportar la documentació del llistat següent:1. Plànol de situació o emplaçament de la finca.2. Plànol de les obres dins la finca. 3. Memòria descriptiva de les obres.4. Pressupost de l'obra.
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29/09/2017 11:29