Verificació de documents

 

Què és un codi segur de verificació (CSV)?

El CSV o codi segur de verificació de documents consisteix en un conjunt de dígits que identifiquen d'una manera única qualsevol dels documents electrònics generats i emesos per l'Administració. Aquest codi es troba imprès en cada una de les pàgines del document.

 

On puc localitzar el Codi Segur de Verificació d'un document?

El trobareu a la capçalera del document, en l'apartat "Altres dades"

f

 

 

En el següent enllaç podeu verificar el vostre document:

https://accede.diba.cat/verificador.jsp?idioma=ca&codigo_entidad=muntanyola

 

    Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16/02/2021 16:24