CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

Us informem que pròximament (probablement el dimecres 21/10/2020) sortirà publicada al BOP de Barcelona la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de tècnic/a d'administració general del Consell Comarcal d'Osona.

 

Els/les interessats/interessades han de presentar la sol·licitud telemàticament mitjançant l'e-tram (a través de la pàgina web: www.ccosona.cat).

 

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

  

Categoria:  Tècnic/a d'administració general – A1

 

Titulació:  Llicenciatura o grau de la branca de les ciències socials i jurídiques

 

Les bases es troben a la pàgina web del Consell Comarcal d'Osona:

-Al tauler electrònic. Enllaç: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=8102490004_6341&idens=8102490004

-També es publicaran a:-www.ccosona.cat – perfil del contractant – oferta laboral pública  

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ D'INSTÀNCIES: 

 

20 DIES NATURALS A PARTIR QUE SURTI PUBLICAT L'ANUNCI DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA AL BOP DE BARCELONA

 

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR:

 

-  Instància genèrica degudament emplenada

-  Fotocòpia títol exigit

-  Fotocòpia DNI o document d'identitat per comunitaris o tarja de resident

-  Fotocòpia del permís de conduir

-  Fotocòpia nivell C1 de català (o equivalent o superior), si el  tenen

-  Currículum vitae

    Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 19/10/2020 15:30