Projecte educatiu

Entenem que l'escola ha de permetre construir relacions emmarcades pel respecte a l'infant com a persona única i capaç, pel respecte als processos individuals, dins un marc flexible i dinàmic.

Creure en un infant autònom, independent, competent i creatiu afavoreix al fet que visquem el nostre dia a dia donant temps als nous aprenentatges en un ambient tranquil, agradable i confortable. Un temps que facilita a l'infant aprendre a viure, a relacionar-se, a conèixer i conèixer-se. I és així com els nens i les nenes són els veritables protagonistes del dia a dia de l'escola.

D'aquesta manera el paper de l'educadora, més que el d'ensenyar, és el de guia i acompanyant dels infants en la seva primera etapa educativa a través de l'amor, donant estabilitat i confiança, com a font de seguretat emocional.

"Les educadores: no com a transmissores de respostes, sinó com a companyes de viatge dels infants en l'aventura del coneixement"
Escoles de Reggio Emilia

Oferim materials que afavoreixen l'exploració, la manipulació, l'observació i la creativitat. La tasca de les educadores és pensar i organitzar espais i materials no només per ajudar els infants a descobrir-los sinó també per afavorir nous aprenentatges.

La vida quotidiana és l'eix central de l'ambient educatiu i comparteix el seu valor educatiu amb el joc i l'experimentació, promovent conjuntament el desenvolupament de les capacitats motrius, afectives i cognitives dels infants. Apostem per oferir autonomia i la possibilitat d'implicar-se en totes les tasques diàries, donant una gran importància a l'hora dels canvis, l'alimentació i la higiene.

Tots els moments que es viuen a l'escola tenen la mateixa importància, és per això que a l'escola es combinen moments d'hàbits i rutines amb moments de propostes d'aprenentatge en les quals els infants poden mirar, tocar, crear, transformar, equivocar-se, jugar, compartir i gaudir.

Com tots sabem els nens i les nenes són curiosos per naturalesa, tenen la necessitat de conèixer tot allò que els envolta i ho fan a través del joc; l'activitat que els és més habitual i que els ajuda a conèixer el món que els envolta.

Darrera actualització: 4.04.2021 | 11:12
Darrera actualització: 4.04.2021 | 11:12