Convocatòria pública del procés selectiu per a la creació d'una borsa de tècnic/a d'Administració general

Dilluns, 19 d’octubre de 2020

Us informem que pròximament (probablement el dimecres 21/10/2020) sortirà publicada al BOP de Barcelona la convocatòria del procés selectiu per a la creació d'una borsa de tècnic/a d'administració general del Consell Comarcal d'Osona.

Els/les interessats/interessades han de presentar la sol·licitud telemàticament mitjançant l'e-tram (a través de la pàgina web www.ccosona.cat).

CONVOCATÒRIA PÚBLICA DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CREACIÓ D'UNA BORSA DE TÈCNIC/A D'ADMINISTRACIÓ GENERAL

  • Categoria:  Tècnic/a d'administració general – A1
  • Titulació:  Llicenciatura o grau de la branca de les ciències socials i jurídiques

Les bases es troben a la pàgina web del Consell Comarcal d'Osona:

  • Al tauler electrònic. Enllaç: https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=8102490004_6341&idens=8102490004
  • També es publicaran a:-www.ccosona.cat – perfil del contractant – oferta laboral pública  

Termini de presentació d'instàncies

20 DIES NATURALS A PARTIR QUE SURTI PUBLICAT L'ANUNCI DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA AL BOP DE BARCELONA

Documentació a presentar

  • Instància genèrica degudament emplenada
  • Fotocòpia títol exigit
  • Fotocòpia DNI o document d'identitat per comunitaris o tarja de resident
  • Fotocòpia del permís de conduir
  • Fotocòpia nivell C1 de català (o equivalent o superior), si el  tenen
  • Currículum vitae
 
Darrera actualització: 7.04.2021 | 08:18