Ordenances fiscals 2018

Data de l'anunci: Dilluns 15/01/2018

Documents adjunts

00.- Ordenança general de gestió 2018 - 281Kb - pdf01.- Impost sobre béns immobles 2018 - 141Kb - pdf02.- Impost activitats econòmiques 2018 - 109Kb - pdf03.- Muntanyola IVTM (vigent 2018) - 58Kb - pdf04.- Muntanyola IVTNU (vigent 2018) - 97Kb - pdf05.- Muntanyola ICIO (vigent 2018) - 77Kb - pdf06.- Muntanyola Aprofitament Domini Públic Local (vigent 2018) - 31Kb - pdf07.- Muntanyola Ocupació via pública materials (vigent 2018) - 26Kb - pdf08.- Muntanyola Taxa installació parades ... (vigent 2018) - 30Kb - pdf09.- Muntanyola Taxa cartells publicitat (vigent 2018) - 27Kb - pdf10.- Muntanyola Tinença animals domèstics (vigent 2018) - 36Kb - pdf11.- Muntanyola Taxa expedició documents (vigent 2018) - 18Kb - pdf12.- Muntanyola Taxa bústies (vigent 2018) - 20Kb - pdf13.- Muntanyola Taxa llicències urbanístiques (vigent 2018) - 40Kb - pdf14.- Muntanyola Taxa activitats (vigent 2018) - 44Kb - pdf15.- Muntanyola Gestió Runes (vigent 2018) - 34Kb - pdf16.- Preu públic per la prestació de serveis prevenció incendies forestals (vigent 2018) - 66Kb - pdf17.- Muntanyola Servei Escola Bressol i Educatius (vigent 2018) - 25Kb - pdf18.- Muntanyola Taxa cementiris (vigent 2018) - 26Kb - pdf19.- Muntanyola Taxa deixalles (vigent 2018) - 42Kb - pdf20.- Subministrament aigua 2018 - 128Kb - pdf21.- Muntanyola Vehicles abandonats (vigent 2018) - 13Kb - pdf22.- Muntanyola Taxa Piscina esports i locals (vigent 2018) - 85Kb - pdf23.- Muntanyola Contribucions especials (vigents 2018) - 49Kb - pdf
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 14/02/2018 19:10