Alta, baixa o modificació al Padró d'habitants

Aquest tràmit permet: a) Inscriure's al padró. La inscripció s'ha de realitzar en els supòsits de naixement o de canvi de domicili. b) Donar-se de baixa en el padró (només en el cas d'estrangers que marxen fora del país)c) Sol·licitar la baixa de pe
Qui el pot demanar?
La persona interessada o afectada pel tràmit (o en els supòsits baixa, la persona que acrediti un interès legal i directe) o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
Alta/modificació presencial: immediata.Baixa presencial/telemàtica: màxim 3 mesosBaixa d'un estranger que marxa a l'estranger presencial o telemàtic: immediataModificació de dades personals de forma telemàtica: màxim 3 mesos [carta de serveis]
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08529 Muntanyola (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Els documents a aportar en tots els casos són: Document 1En el cas d'empadronament mitjançant un representant: document 2.En el cas de menors de 16 anys que s'empadronen en un domicili diferent dels progenitors: document 4En el cas de menors de 16 a
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29/09/2017 11:29