Permís d'armes d'aire o gas comprimit (4a categoria) i armes utilitzables en activitats lúdico-esportives (airsoft i paintball)

Aquest tràmit permet obtenir la targeta que autoritza l'ús i tinença d’armes d'aire o gas comprimit i les utilitzades en activitats lúdico-esportives de airsoft i paintball. És a dir, armes de 4a categoria, tant del tipus A (carrabines i pistoles de tir s
Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions).
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08529 Muntanyola (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Els documents a aportar en tots els casos són: Documents 1, 2, 3, 4 i 5.En cas que es doni un dels següents supòsits, cal aportar la documentació complementària següent: - Menors d'entre 14 i 18 anys: Document 6.1. Dades identificatives de la person
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29/09/2017 11:29