Modificació de dades tributàries municipals

Aquest tràmit permet sol·licitar la modificació o correcció de les dades d'un tribut com ara nom, adreça i/o altres.Requisits a complir: No cal complir cap requisit específic.Més informació:Normativa general:Llei 30/1992, del 26 de novembr
Qui el pot demanar?
La persona interessada o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.
Quan es pot sol·licitar?
Durant tot l'any.
Quan es dóna resposta?
Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.
Localitatzació tràmit
Oficina d'atenció al ciutadà (OAC)
08529 Muntanyola (Barcelona)
Documentació necessària?
Descripció documentació
Cal aportar la documentació del llistat següent:1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.2. Justificants que acreditin la incorrecció de la dada (escriptura, número
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 29/09/2017 11:29