Ordenances fiscals 2018

Darrera actualització: 05.04.2021 | 19:26

Documents

pdf 00.- Ordenança general de gestió 2018
274,83KB
pdf 01.- Impost sobre béns immobles 2018
138,03KB
pdf 02.- Impost activitats econòmiques 2018
106,64KB
pdf 03.- Muntanyola IVTM (vigent 2018)
56,21KB
pdf 04.- Muntanyola IVTNU (vigent 2018)
95,06KB
pdf 05.- Muntanyola ICIO (vigent 2018)
75,12KB
pdf 06.- Muntanyola Aprofitament Domini Públic Local (vigent 2018)
30,28KB
pdf 07.- Muntanyola Ocupació via pública materials (vigent 2018)
25,71KB
pdf 08.- Muntanyola Taxa installació parades ... (vigent 2018)
29,09KB
pdf 09.- Muntanyola Taxa cartells publicitat (vigent 2018)
26,21KB
pdf 10.- Muntanyola Tinença animals domèstics (vigent 2018)
34,93KB
pdf 11.- Muntanyola Taxa expedició documents (vigent 2018)
17,21KB
pdf 12.- Muntanyola Taxa bústies (vigent 2018)
19,97KB
pdf 13.- Muntanyola Taxa llicències urbanístiques (vigent 2018)
38,67KB
pdf 14.- Muntanyola Taxa activitats (vigent 2018)
42,63KB
pdf 15.- Muntanyola Gestió Runes (vigent 2018)
32,96KB
pdf 16.- Preu públic per la prestació de serveis prevenció incendis forestals (vigent 2018)
64,54KB
pdf 17.- Muntanyola Servei Escola Bressol i Educatius (vigent 2018)
23,95KB
pdf 18.- Muntanyola Taxa cementiris (vigent 2018)
24,97KB
pdf 19.- Muntanyola Taxa deixalles (vigent 2018)
40,61KB
pdf 20.- Subministrament aigua 2018
124,78KB
pdf 21.- Muntanyola Vehicles abandonats (vigent 2018)
12,81KB
pdf 22.- Muntanyola Taxa Piscina esports i locals (vigent 2018)
83,4KB
pdf 23.- Muntanyola Contribucions especials (vigents 2018)
47,76KB