Clima i vegetació

Muntanyola és dins el terme on predomina un tipus de clima mediterrani de muntanya mitjana amb tendència continental.

Les temperatures mitjanes anuals acostumen a ser de 10º al 14ºC, si bé el mes de gener es pot arribar a unes temperatures de 2º a 5ºC de mitjana, i el mes de juliol poques vegades se superen els 20ºC.

Potencialment, el terme s'inclou dins el domini de la vegetació euro-siberiana amb predomini del bosc de roure martinenc (Buxo-Quercetum pubescentis fagetosum), tot i que en el sector més proper a les subcomarques del Moianès i el Lluçanès semblaria que es podria donar un domini climàtic del bosc de roure valencià (Violo-Quercetum fagineae).

 
Darrera actualització: 8.04.2021 | 09:17
Darrera actualització: 8.04.2021 | 09:17