L'economia

La base econòmica del terme són les activitats dels sector primari. Actualment es conrea una desena part del total de les terres municipals i tres quartes parts es consideren terreny forestal.

Els principals conreus són productes de secà, cereals bàsicament, com la civada, l'ordi i el blat. La superfície mitjana per l'explotació és de 46 ha, si bé el 25% és format per explotacions de més de 100 ha. La terra es treballa majoritàriament (86%) sota règim directe de propietat.

D'altra banda, la ramaderia té una major importància dins el marc econòmic de Muntanyola. S'ha experimentat un increment força destacable al llarg del 1980, sens dubte com a conseqüència de la importància de la indústria d'embotits els últims anys, encara que a Muntanyola no hi ha cap tipus d'activitat industrial.

El municipi té una cooperativa anomenada La Rocassa, associacions de veïns de Rústiques Muntanyola, associacions de veïns de Muntanyola del sòl urbà, associació de veïns de Cases de Pagès de Muntanyola, Associació de Dones, Associació de Teatre, una residència canina, dues cases de colònies (l'Aliberch i la Roca de Muntanyola), 3 cases de turisme rural (Can Riera dels Asençaments, Mas Serrarrica i El Dalmau) i el Bar Casal de Muntanyola situat a la zona esportiva del municipi.

El nucli de Muntanyola inclou una bona part dels serveis de què disposa el terme: té una pista poliesportiva, dues pistes de tennis i una piscina i parc infantil. Tot i que anys enrere hi havia dues escoles al terme, actualment els nens assisteixen a les escoles de Santa Eulàlia de Riuprimer, Tona, Moià, abans l'Estany, Sentfores (La Guixa ) i Vic. Hi ha molta dispersió ocasionada per les característiques del mateix territori. En l'actualitat està previst fer una escola bressol, donada la demanda existent per la quantitat de parelles joves que fixen la seva residència al municipi.

Darrera actualització: 8.04.2021 | 09:21
Darrera actualització: 8.04.2021 | 09:21