Recollida selectiva de residus

A Muntanyola se separen les deixalles municipals en 5 grups diferents. D'aquesta manera aconseguim que molts menys residus vagin a parar a l'abocador:

 • Matèria orgànica (restes de menjar i vegetals). També pots obtenir el teu propi compost d'una manera fàcil i senzilla. (Consulteu Compostatge casolà)
  • Per a les restes vegetals s'han de dipositar a les dues àrees específiques de Fontanelles o de l'estació meteorològica.
 • Materials reciclables (envasos lleugers, paper i cartró)
 • Rebuig (tot allò que no es pot aprofitar)
 • Vidre (només envasos de vidre)
 • Deixalleria (residus especials i no especials i inerts)

Com funciona?

 • La matèria orgànica, els materials reciclables i el rebuig es recullen porta a porta (davant la porta de casa).
 • El vidre l'hem de portar al contenidor iglú verd i els residus especials i voluminosos els portarem a la Deixalleria de Moià.
 • Els voluminosos, l'Ajuntament els passa a recollir a través de la recollida del trasto.

Per poder fer la separació des de casa, es disposen d'aquests mitjans materials:

 • Cubell de 10 l: per separar la matèria orgànica de la cuina. És imprescindible l'ús de la bossa compostable.
 • Cubell de 25 l: amb xip i és l'únic cubell que s'ha de treure al carrer, davant de la porta de casa. Si és possible, i per evitar problemes amb els animals domèstics o salvatges, s'aconsella penjar-lo. Es recull 2 dies de la setmana (dilluns i divendres).
 • Cubell per als materials reciclables: amb xip i s'ha de treure sempre al carrer. S'aconsella l'ús d'una bossa semitransparent davant la porta de casa, Si és possible, i per evitar problemes amb els animals domèstics o salvatges, s'aconsella penjar-lo. Es recull 2 dies de la setmana (dilluns i divendres), o penjat, els 2 dies de recollida (dimarts i dissabte).
 • Bossa per al rebuig: es pot fer servir qualsevol tipus de bossa per treure el rebuig davant la porta de casa, el dijous.
 • Contenidor iglú verd: situats al carrer, només s'hi poden dipositar els pots i les ampolles de vidre buides, sense taps.
 • Deixalleria: instal·lació preparada per aportar-hi tots aquells residus especials per la seva toxicitat o perillositat com: fluorescents, pintures, dissolvents...; i també els valoritzables per raons de volum o quantitat. És un servei gratuït pels particulars.

Quan es recull cada material?

Recollida diürna

Cal treure la bossa o cubell al portal de casa, abans de 8:00 del matí. La recollida comença a partir de les 8 h.

Recollida per dies

Què hem de separar?

 • La matèria orgànica són principalment restes de menjar:
  • Restes de: fruita, verdura, carn, peix, menjar cuinat, pa, closques de fruits secs, ous, marisc
  • Marro de cafè i d'infusions
  • Taps de suro
  • Paper de cuina i tovallons de paper usats
  • Petites restes de plantes, rams marcits i flors seques

ba2 ba3    ba4

*SI ENCARA NO TENIU CUBELLS, ELS PODEU PASSAR A RECOLLIR AL PUNT JOVE

 • Podeu adquirir les bosses compostables a l'Ajuntament o també al comerç local de la resta de pobles de la Mancomunitat La Plana.

PREUS BOSSES COMPOSTABLES 2017:

Podeu trobar 4 mides diferents de bosses 100% compostables:

 • Bosses compostables de 10 l de 30 unitats/paquet a 1,89 € paquet
 • Bosses compostables de 25 l de 30 unitats/paquet a 3,85 € paquet
 • Bosses compostables de 120 l de 20 unitats/paquet a 7,98 € paquet
 • Fundes compostables de 240 l de 10 unitats/paquet a 6,75 € paquet
 • Els reciclables, que són els envasos lleugers, paper i cartró:
  • Brics
  • Envasos i bosses de plàstic
  • Porexpan
  • Diaris, paper i cartró
  • Llaunes, metalls petits i paper d'alumini
  • Tubs de pasta de dents, cremes

S'han de treure sempre amb el cubell amb xip blau de 25l

 • El rebuig és aquella part de les deixalles que no s'aprofita i és la que menys quantitat se'n produeix de les tres:
  • Pols d'escombrar
  • Restes de ceràmica
  • Bolquers
  • Compreses
  • Burilles i cendres
  • Paper plastificat (carnisseria...)
 • El vidre, són pots i les ampolles de vidre (sense tapes), que s'han de dipositar en els contenidors d'iglú de color verd que hi ha ubicats al carrer o a les àrees.

ba6

Què he de fer si tinc un trasto?

 • La recollida del "trasto" és un servei gratuït per la recollida de material voluminós que per volum no és possible dur-los en cotxe a la deixalleria. El material deixat no pot excedir un metre cúbic.
  Quan?
  El servei es fa el primer dimarts de cada mes
  Què cal fer?
  S'ha de fer una instància genèrica per la web o presencialment a l'ajuntament, com a mínim 10 dies abans de la recollida.
  S'ha de deixar els trastos davant de la porta la nit abans. No es pot deixar res més del qual s'hagi comunicat a la instància.

La Deixalleria?

La deixalleria és una instal·lació que permet fer una recollida selectiva d'aquells residus municipals que no poden ser recollits mitjançant la recollida porta a porta. Així, està preparada per aportar-hi tots aquells residus especials, per la seva toxicitat (fluorescents, pintures, dissolvents...) i els residus no especials i inerts per raons de volum o de quantitat.

És un servei gratuït pels particulars i està situada a seu de la Mancomunitat La Plana de Malla.

Horari d'atenció al públic:

 • Dilluns a dissabte de 10 a 13 i de 15 a 19h
 • Diumenge i festius tancat

Per a més informació: Deixalleria - Mancomunitat La Plana

ÀREA D'APORTACIÓ

Hi ha l'àrea d'aportació (Ecoshop), a la rotonda, on hi ha tots els contenidors per fer la recollida selectiva, i el vidre. Es necessita una clau que s'ha de demanar a l'ajuntament.

 • Aquesta àrea només la poden utilitzar la gent de 2a. residència i en cap cas com a punt d'evacuació diària de les deixalles.
 • NOMÉS s'hi poden dipositar les deixalles domèstiques com les que es recullen amb el porta a porta.
 • Està totalment prohibit deixar-hi la gespa o poda, voluminosos com mobles, llits, matalassos, etc. ni residus especials com pintures, fluorescents, piles, etc.
 • Cal dipositar les deixalles a les boques corresponents a l'interior dels contenidors corresponents.

Més informació:

 • Si necessiteu més informació, o per recollir el material necessari per a fer la separació a casa, us podeu adreçar a l'Ajuntament, trucar a la Mancomunitat La Plana (93 812 41 67 - ext. 5); o també al web www.mancoplana.cat

Adreces d'interès

Darrera actualització: 14.09.2021 | 09:45