Regidoria de Medi Ambient

Línies bàsiques d'actuació

  • Control i legalització de les activitats, especialment les ramaderes, les més habituals del municipi, així com el seu desenvolupament en una zona rural en la seva majoria molt disseminada, amb creació de habitatges de turisme rural i altres.
  • Gestió de la recollida i tractament de deixalles.
  • Implantació de deixalleries, espais i contenidors per la recollida selectiva i el reciclatge. Campanyes de sensibilització en aquests aspectes tant importants pel medi ambient.
  • Polítiques de conservació del medi ambient.

Darrera actualització: 21.09.2023 | 15:49